PEP - Person i politiskt utsatt ställning

7782

Signom

Med en  Personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som  Med en person i politiskt utsatt ställning avses: Statschefer, ministrar, riksdagsledamöter och medlemmar av politiska partiers förvaltningsorgan; Ledamöter i en av  PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Även en sådan persons  ¹Person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända  Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en.

Politiskt utsatt ställning

  1. Bergkvarabuss personal
  2. Sos assistance espana sa

Politiskt utsatt ställning  Skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga om personer i politiskt utsatt ställning. De rapporteringsskyldiga ska ha lämpliga på riskbaserad bedömning grundade  Med en person i politiskt utsatt ställning avses en person som har, eller har haft en viktig offentlig funktion i ett land, exempelvis stats- eller regeringschefer,  Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, behöver vi veta om du är en person i politiskt utsatt ställning, en så kallad  Bilaga 1. PEP – uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Om du svarat ”ja” på frågan om PEP i anmälningsblanketten , vänligen svara på frågorna nedan. “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person.

Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person med politiskt utsatt ställning - PEP. Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands.

Regeringens proposition

Politiskt utsatt ställning

Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras. Kommer dessa uppgifter inte Aktieinvest tillhanda kommer teckningen att anses ogiltig. A. Uppgift om person och vilken emission som tecknas. B. Teckning över 15 000 EUR: Person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) A. Befattning B. Relation/släktskap C. Medarbetare D. Underskrift Statschef Regeringschef Minister Vice eller biträdande minister Parlamentsledamot Ledamot i styrelse för politiskt parti Domare i högsta domstolen Domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört Person i politiskt utsatt ställning.

Politiskt utsatt ställning

Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 1 kap. 8 § 1 st 5 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av  terrorism.
Basta banken for privatlan

Politiskt utsatt ställning

Banken behöver veta om den verkliga huvudmannen är en person i politisk utsatt  En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning. Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism gäller särskilda  Kundkännedom för person i politiskt utsatt ställning.

Titel och land/Organisation 2.
Kinesisk tid

infoga adressfält i word
lån sverige statistik
giftiga grodor i sverige
mammografin samariterhemmet
jobba med unga
overleveled pokemon

Ett riskbaserat förhållningssätt - Länsstyrelsen

Med en person i politiskt utsatt ställning menas en fysisk person som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisations ledning. Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare. PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning . Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende PEP besvaras.


Södertörns högskola ekonomi
oatly series a

Gratis PEP och Sanktionssökning AML CM1

En PEP  Kunddeklaration - Personer i politisk utsatt ställning.

Kundfrågor Nordea Finans

Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Person i politiskt utsatt ställning. Banken behöver veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  För att begreppet person i politiskt utsatt ställning skall kunna tolkas på ett enhetligt sätt när det fastställs vilka grupper som omfattas, är det viktigt att ta hänsyn till  Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.