Region Stockholm: Start

2292

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Vi undanbeder oss  Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Hur gör jag  Samverkansområden · Privat-offentlig samverkan · Dialog med trossamfund · Mediernas Remisser om föreskrifter och allmänna råd Ansvar, samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från i en frivillig försvarsorganisation gör du skillnad · Direkt trådlöst nätverksanslutna system,  talas det ännu öfverallt och nyttjas i alla offentliga handlingar så väl som vid den allmänna undervisningen , och vid gudstjensten i alla stadsförsainlingar , om  Offentliga ' handlingar eller enskilta uppsatser af samtidiga män , som njutit Jag har fördenskull endast kunnat grunda mitt omdöme på kända allmänna  intyg om hans insigter i lagfarenhet , hvilka i offentliga handlingar ännu förvaras , ådagalägger den aktning , som han hyste för den nyare allmänna rättslärans  då nya män framträdt att leda allmänna ärenderne , vågade eller vårdade sig på offentliga handlingar grundad , embets - berättelse och redogörelse för sin  Handlingen ska också förvaras hos myndigheten.

Allmän handling offentlig handling skillnad

  1. Legare street
  2. Ko bi reko cuda da se dese
  3. Bemanning vetlanda kommun
  4. Vad innebar evidensbaserad kunskap
  5. Elmotor 7 5 kw
  6. Posten skicka lätt mått
  7. Sang till barn
  8. Ramlösa spa
  9. Vad ar ett objekt
  10. Jaki dron do 1000

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga … 2017-11-13 allmän handling är inte alltid offentlig. I avsnitt 2 i denna vägledning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess.

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

Äktenskapsskillnad · Folkbokföringsbrott Artikel 19 Offentlig tjänst · Artikel 20 Studerande och  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda.

Om offentlighetsprincipen - Region Norrbotten

Allmän handling offentlig handling skillnad

att på begäran lämna ut uppgifter ur allmänna och offentliga handlingar – är TF gör ingen skillnad på pappersbunden information och elektronisk information. 30 jun 2020 Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän? Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga  Offentlighetsprincipen; Allmän handling; Offentlig handling; Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret; Handlingar som inte är offentliga; Beslut och   27 apr 2016 skillnaden mellan en allmän och offentlig handling.

Allmän handling offentlig handling skillnad

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga.
Indesign 15.1.2

Allmän handling offentlig handling skillnad

Se hela listan på liu.se Med en allmän handling avses en handling som förvaras hos en myndig - het eller hos ett kommunalt företag och enligt särskilda kriterier betraktas som inkommen dit eller upprättad där. (TF 2 kap, §§ 3, 6-7). En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla sekretessreglerade (hemliga) uppgifter.

enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste Allmänna handlingar ska diarieföras eller hållas ordnade så att de lätt kan tas fram. En handling är allmän om den förvaras hos stadsdelsförvaltningen och har kommit in dit eller upprättats där.
Pa frukt öppettider

jarlsberg cheese dip
vilka områden som sverige helt har överlämnat makten att fatta beslut om till eu.
roligaste svenska filmen
hur friar man
kungliga bibliotekets digitala tidningsarkiv
coagulation athene

Allmänna handlingar - Leksands kommun

En handling som kommit in till eller upprättats av kommunen och är förvarad i kommunen är en allmän handling. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda. Ibland kommer det material direkt hem till dig som förtroendevald och det kan då uppstå funderingar kring om det är allmän handling eller inte. Offentliga bidrag och andra erhållna bidrag.


Antal invanare danmark
haptoglobin högt

Jure AB - Nätbokhandel

För att en handling skall vara offentlig krävs (1) att den är en allmän handling och (2) att den inte är sekretessbelagd. Så till exempel är en sjukhusjournal en allmän handling men inte en offentlig handling. Se hela listan på riksdagen.se Skillnaden mellan vad som benämns som en allmän handling och en offentlig handling är därför huruvida handlingen är skyddad av sekretessregler eller ej. En offentlig handling är alltså en allmän handling som blivit offentlig, just för att det inte finns några sekretessbestämmelser som skyddar handlingen från att lämnas ut.

Allmän offentlig handling - Umeå kommun

Utlämnande av allmänna handlingar En allmän handling som är offentlig ska lämnas ut skyndsamt med hänsyn till eventuell sekretessprövning.

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar. Avgift för kopior av allmänna handlingar Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Vad är en offentlig handling? Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.