Jag nekas att ta del av en offentlig handling. Vad kan jag göra

7580

Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Till: Registrator <[Moderna Museet e-postadress för begäran om allmän handling]> Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra. Till Moderna Museet, Hej! Jag såg att ni under 2018 hade ett ärende om utlämnande av kopia av leverantörsreskontra till företaget Dagens Samhälle Insikt (ert Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling registreras som ett ärende i kommunens ärendehanteringssystem och handläggas med de mallar som finns där. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Om kommunen finner att handlingen inte kan lämnas ut, eller om den lämnas ut med förbehåll, så ska detta meddelas skriftligt. Beslutet ska innehålla en motivering till varför handlingen inte kan lämnas ut.

Begaran om allman handling

  1. Björn wullt lund
  2. Datorteknik 1b innehåll
  3. Skolor i nykoping
  4. Vaccination sasongsinfluensa 2021
  5. Basbelopp 2021
  6. Anvanda farsk godsel
  7. Intern prissättning
  8. Solna komvux logga in
  9. Utbildningskrav advokat 2021

Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter. Om så är fallet har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syfte med begäran  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, ska du vända dig till kommunen med en skriftlig eller muntlig begäran. Begära ut allmänna handlingar. Skicka din begäran till Skolverkets registrator. Mejla till registrator@skolverket.se. Du kan också ringa registrator för att begära ut  av L Sjölén Hermansson · 2014 — Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form.

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Allmän handling. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna  3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare. RÅ 1997:21 :  30 mar 2021 En handling är allmän om den antingen är inkommen till kommunen eller upprättad hos kommunen. Inkommen handling.

Begär ut allmän handling - Domstolsverket - Sveriges Domstolar

Begaran om allman handling

Du ska få ett  Vid begäran om utlämnande av allmän handling görs alltid en sekretessprövning.

Begaran om allman handling

Här kan du begära allmänna handlingar från Karlstads kommun. I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av  Begäran ska hanteras av den tjänsteman som är BEHÖRIG, dvs har handlingen om hand. Har man fått en begäran som berör handlingar som finns hos annan  Beslutet om att avslå en begäran om utlämnande av allmän handling ska vara skriftligt med besvärshänvisning. Se mall 3 och 4. Överklagande av beslut.
Wozniak name

Begaran om allman handling

Begäran om allmän handling Här kan du begära allmänna handlingar från Eda kommun enligt offentlighetsprincipen I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post, hämta/läsa på Eda kommuns Medborgarkontor i kommunhuset i Charlottenberg). En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Krav på skyndsam handläggning! Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.

Vi som driver Handlingar.se gör detta med begränsad tid och resurser. Därför tar saker längre tid än vad vi vill. Nu har vi som sagt i alla fall testat i skarpt läge och vi ser fram emot att många fler frågor kommer kunna skickas framöver! Vi hörs snart igen En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.
Hydrocefalus symtom

after laser hair removal care
carina wilhelmsson nyköping
akutsjukvård omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada
gallerix umeå konkurs
halvljus symbol
nordic iron work

Allmänna handlingar - Borgholms kommun

1. Du har begärt ut för många handlingar! 2.


To palagg
kurs i officepaketet

Ta del av uppgifter om vilka som sökt ett jobb med stöd av

Fyll i blanketten på nästa sida. 2. Skicka blanketten via mejl till do@do.se eller via post till adressen nedan.

Offentlighetsprincipen - Luleå kommun

Bilaga 2 Underlag för beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt anvisning om hur man överklagar. 5 feb 2016 omfattades av sekretess som krävs vid en begäran om utlämnande av allmän handling.

Att begära ut uppgifter ur en allmän handling kan vara bra om du bara vill kolla några enkla faktauppgifter. Då behöver du inte läsa igenom en massa text för att hitta det som är relevant för dig. Å andra sidan missar du sammanhanget där uppgifterna förekommer.