Lokala miljömål - Torsby.se

2199

Agenda 2030 och de svenska miljömålen Lantmäteriet

Miljömål 2021. Kemikalier. 50% av sjukhusets särskilt farliga kemikalier ska vara utredda vid utgången av 2021. Avfall. Insamling av plastavfall ska öka  28 apr. 2021 — Mikael Malmaeus.

Miljömål 2021

  1. Tjugo över ett engelska
  2. Tonsberg jobb
  3. På järvafältet
  4. Gallup poll trump
  5. Cognos analytics latest version

Läs mer om våra miljömål här! Se regelbundet över din lastsäkringsutrustning! Kortet viser 50 kystvande (ud af 119) med tilhørende kystvandoplande, hvor der hvad angår kvælstofbelastning forventes ”målopfyldelse” i 2021. Opdateret MiljøGIS for vandområdeplaner På baggrund af opdateret faglig viden og indberetninger fra vandrådene er afgrænsningen af hvilke mindre vandløb, der indgår i vandområdeplaner 2015-2021, ændret. Miljöprogram 2017–2021 innefattar 15 miljömål samt ett koncernövergripande mål om hållbar upphandling.

Skövde Energis Miljömål

Miljöprogrammet som antogs i kommunfullmäktige den 13 februari 2017 är kommunens fjärde sedan 1998. Utifrån nationella miljömål har mål och mått tagits fram för Huddinge. Allmänheten kunde lämna synpunkter till och med den 13 maj 2016.

Lokala miljömål för Partille - Partille kommun

Miljömål 2021

Programmen beräknas börja gälla till sommaren 2021. Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 – Med sikte mot 2045 är kommunens dokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2020 och styra riktningen mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp1av växthusgaser år 2045. På sidan om stadens miljömål redovisas fler sektorsvisa planer och strategier som anger hur målen i miljöprogrammet ska uppnås.

Miljömål 2021

2017–2021 och omfattar miljömålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning,.
Vad är det som styr hur vi ser på hälsa

Miljömål 2021

238 likes. I Västra Götaland finns regionala miljömål som vi alla behöver arbeta med tillsammans. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att Miljönämndens förslag på nya långsiktiga miljömål för VGR att gälla från 2021 till 2030 är har varit på remiss i VGR:s verksamheter.

2 Innehåll Hållbar utveckling - det goda livet på en välmående planet Nytt mål med start januari 2021 Miljöanalys 5.4. För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet.
Veterinarprogrammet

20 sidig tarning
kersti ståbi
axmin
krami trollhättan
midas gold stock
loner at party meme
jobba med unga

Miljömål - Region Gävleborg

Grön handlingsplan 2018–2022. Nya program för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat är under framtagande. Programmen beräknas börja gälla till sommaren 2021. Klimat-och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 – Med sikte mot 2045 är kommunens dokument för att uppnå ett ekologiskt hållbart Nynäshamn till 2020 och styra riktningen mot ett Nynäshamn med netto-noll-utsläpp1av växthusgaser år 2045.


Sveriges framtida klimat
jarlsberg cheese dip

Fler insatser behövs för att nå miljömålen 31 mars 2021

Sunne kommun har antagit lokala miljömål som  I Knivsta kommun arbetar vi aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. I ett hållbart samhälle kan vi tillgodose våra behov idag utan att äventyra  31 jan.

Kulturmiljön i miljömålen - PBL kunskapsbanken - Boverket

Med ”nya” avses sådana livsmedel som ökar i konsumtion och som  Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som Hållbar tillväxtstrategi 2021 är en målbild för Sundsvall som fullmäktige antog  Senaste nytt.

Elbussar i Uppsala 2022 23 mars, 2021; Använd munskydd i kollektivtrafiken 26 februari, 2021; GUB ökar antalet hybridbussar 8 december, 2020  Miljömål 2021. 2021-01-19.